Menu strony

     Strona główna
     Mapa strony
     Kontakt
      wiktorzajkiewicz@post.pl

    Zwierzyna łowna

     Łoś
     Jeleń
     Tchórz
     Daniel
     Sarna
     Muflon
     Dzik
     Lis
     Borsuk
     Jenot
     Kuna
     Norka amerykańska
     Zając szarak
     Dziki królik
     Jarząbek
     Bażant
     Kuropatwa
     Czapla
     Słonka
     Łyska
     Dzika gęś
     Dziki gołąb

    Psy myśliwskie

     Beagle
     Terier
     Na co polować jesienią
     Golden Retriever
     Jamnik
     Pies gończy
     Pointer
     Seter irlandzki
     Springer Spaniel
     Pies na polowaniu
     Wyżeł niemiecki

    Potrawy z dziczyzny

     Potrawy z jelenia
     Potrawy z zająca
     Potrawy z ptactwa
     Potrawy z dzika

    Inne

     Nowości na sezon myśliwski
     Sklep internetowy z bronią
     Deklaracja dl-1
     Co to jest termowizor
     Jak się nie zgubić
     Jak polować na dziki
     Noktowizja myśliwska
     Jaki teleskop do obserwacji
        zwierzyny wybrać?

     Rodzaje sejfów na broń
     Sejf klasa S1
     Szafa S1 - ile kosztuje
     Klasyfikacja broni
     Akcesoria wędkarskie
     Jak wybrać lornetkę
     Głos myśliwego
     Sklep myśliwski Ełowy
     Polska broń strzelecka
     Jaka szafa na broń
     Łowiectwo
     Polowanie
    Jak zostać myśliwym? Poradnik nowego myśliwego Jak zostać myśliwym
     Jak smażyć mięso
     Broń myśliwska
     Rozwój psów myśliwskich
     Buty dla myśliwych
     Radiotelefony Hytera
     Pryzmat w lornetce
     Szafy metalowe
     Fazy księżyca
     Ochrona zwierzyny
     Obwód Łowiecki
     Strzelectwo myśliwskie
     Artykuły
     Astma Łódź
     Testy - pytania egz.
     Humor myśliwski
     Galeria


Artykuły

APEL MYśLIWYCH
W dniu 28 września br. wchodzi w życie Ustawa o Ochronie Zwierząt, która zezwala na zwalczanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zdziczałych psów i kotów, przebywających bez opieki i dozoru człowieka znajdujące się w odległości większej niż 200 metrów od zabudowań mieszkalnych. Eliminowanie wałęsających się psów i kotów jest dla myśliwych czynnością przykrą, nie sprawiającą im satysfakcji, ale czynnością konieczną, chroniącą zwierzęta dziko żyjące ,w tym zwierzęta łowne. W ostatnich latach leśnicy i myśliwi wielokrotnie znajdowali zagryzione przez wałęsające się psy sarny i zające. Często zdarzają się również przypadki atakowania ludzi. Natomiast koty czynią duże spustoszenia wśród kuropatw, bażantów i innego pożytecznego ptactwa gniazdującego na ziemi. Myśliwi Koła Łowieckiego Nr 17 "TUR" w Łodzi polujący na tym terenie ogranicza eliminowanie wałęsających się psów i kotów do przypadków absolutnie koniecznych. Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o dopilnowanie aby, ich psy i koty, znajdowały się w zabudowaniach lub pod opieką poza zabudowaniami. Mamy nadzieję, że nasz Apel znajdzie właściwe zrozumienie i odzew u Państwa.
Z myśliwskim pozdrowieniem "Darz Bór" Myśliwi Koła Łowieckiego Nr 17 "TUR" w Łodzi

Informacja o szkodach wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne.
W Dzienniku Ustaw Nr. 126 ukazało się Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 15.07.2002 r., w sprawie sposobów postępowani
a przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, dotyczą szkód wyrządzanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad Rozporządzenie wprowadza następujące najistotniejsze zmiany;
1. Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobom uprawnionym do ich przyjmowania w terminie 7 dni od dnia jej powstania. Osobami tymi z ramien a K.Ł "Tur" są;
- Wł. Barczyk zam. w Lubieniu
- J. Kołek zam. Łęczno
2. Wstępnego szacowania (oględzin) dokonują osoby w/w przy udziale poszkodowanego oraz na żądanie jednej ze stron przy udziale właściwej terytorialnie Izby Rolniczej.
3. O terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody zawiadamia poszkodowanego przedstawiciel Koła Łowieckiego. Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje czynności dotyczących oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.
4. Z oględzin oraz z ostatecznego szacowania szkody sporządzany jest protokół, który podpisują uczestniczący w tych czynnościach przedstawiciele stron.
5. Końcowego ostatecznego szacowania oraz wysokość odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej uprawy. O terminie sprzętu uprawy poszkodowany zobowiązany jest do zawiadomień a szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem
Przekazując powyższe informacje Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" prosi o przestrzeganie podanych zasad.
DARZ BÓR
Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR"

Informacja dla Sołtysów Gminy Zgierz i Ozorkowa
Wykonując postulat Rady Gminy ze spotkania przedstawicieli Kół Łowieckich z Sołtysami, Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" w Łodzi informuje, że w sezonie łowieckim, który trwa od m-ca kwietnia do m-ca marca następnego roku, członkowie naszego Koła mogą polować codziennie na zwierzynę grubą (sarna, dzik) w okresie dozwolonym, a więc od 1 kwietnia do końca lutego, oraz w środy, soboty i niedziele na zwierzynę drobną (dzika kaczka, bażanty koguty, zające, lisy) w okresie dozwolonym dla poszczególnych gatunków, a więc od 1 sierpnia do końca marca następnego roku. Polowania na zające mogą odbywać się wyłącznie jako polowania zbiorowe z naganką. Pozostałe polowania mogą odbywać się na podstawie indywidualnego zezwolenia otrzymanego na piśmie, w którym jest określona zwierzyna, na którą wolno polować. Każde takie polowanie musi być uwidocznione w "rejestrze polowań" który znajduje się u Kol. Andrzeja Wiśniewskiego, zamieszkałego w Rogóźnie 24. Wszelkie uwagi dotyczące spraw łowieckich należy zgłaszać do Zarządu Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" w Łodzi ul, Zachodnia 53 telef. 636.45.46 lub u Kolegi Andrzeja Wiśniewskiego Zam. Rogóżno 24 telef. 717.83.84.
W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Ministra środowiska, w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta, do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania. Zarząd Koła Nr 17 "TUR" w Łodzi.